På ForældreIntra finder forældre endnu mere information omkring Udebasen

Værdigrundlag

I Udebasen arbejdes der med eleverne med afsæt i følgende:

  • Inklusion - internt på skolen og på tværs af kommunens skoler.
  • Udgangspunktet er motivation - men med et fokus på at lykkes/mestre en opgave også selvom det er svært.

  • Rummelighed - krav til det enkelte barn når det er klar.

  • At eleverne bliver trygge i det uforudsigelige - spontanitet i trygge rammer.

  • Relationer - venskaber på tværs af grupperne gennem fælles oplevelser og mestring af opgaver.

  • At skabe selvværd - bevidstgøre og rykke elevernes grænser for deres egen formåen.

  • At udbygge elevernes faglige viden gennem en praktisk, konkret og oplevelsesbaseret tilgang til elevens læring.

  • At se elevernes potentialer i andre kontekster.

  • At tænke højt om børnene og deres handlinger og reaktioner for derigennem at synliggøre for eleven, hvilken virkning de har på andre.

Motto: Selvfølgelig kan du det! Alt kan lade sig gøre!

Formål

Udebasen fungerer som et supplement til klasseundervisning og som et tilbud, der imødekommer skolens kerneydelse, hvor elevens læring bevæger sig i et samspil mellem faglighed, social træning og udfordring af det fysiske - både hvad angår den helt konkrete brug af kroppen og de fysiske rammer.

Luk fårene ud på en større mark.

I udebasen fjernes de vante strukturer og rammer, og eleverne får mulighed for at øve sig i at blive trygge i det uforudsigelige uden for skolen og med de børn og voksne, de er sammen med. De får mulighed for at blive set med “nye” øjne af både andre voksne og børn. Formålet er at hjælpe eleverne med at udnytte og udvikle deres sociale, faglige og praktiske kompetencer. Dagene vil derfor være tilrettelagt, så der både er faglig læring, praktisk og konkret læring samt masser af social læring inspireret af elevernes nysgerrighed, viden og interesser. De mange oplevelser og udfordringer er yderligere med til at udvide elevernes almene viden bl.a. gennem social træning, samspil, ansvar og modet til at fungere uden for skolen. Der lægges stor vægt på mange sanselige oplevelser.

Udebasens indhold tilrettelægges med afsæt i elevernes udfordringer, sammensætninger, ønsker og årstidernes muligheder.

I det dette skoleår vil vi gerne udvide arbejdet med relationerne barn og barn imellem. Vi planlægger at lave hold med elever, der har udviklet færdigheder og kompetencer, som de kan videregive til andre og yngre elever. Der vil her blive arbejdet både med mestring og relationer.

Struktur og rammer

Udebasen tilbydes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8-14. Skoleåret er opdelt i 4 perioder med skiftende indhold og form.

Skolebotanisk Have fungerer som hjemmebase for Udebasen. Her tilrettelægges en del af de konkrete læringsforløb. Ture og oplevelser ud af huset er også en stor del af læringsgrundlaget. Brugen af Blå Base (se link), og de læringsmuligheder den giver, er yderligere et bærene element i arbejdet i Udebasen. Derudover er der et tæt samarbejde med PUC og Naturskolen (se link). 

Der laves nye hold hvert kvartal. Eleverne vil som udgangspunkt være med i et kvartal af gangen. Der laves handleplaner, vurderes og evalueres, hvad det enkelte barn har brug for, og om det fortsat skal være i Udebasen efter et afsluttet forløb.

Eksempler på Udebaseforløb

På to af dagene har udgangspunktet været naturoplevelser. Det kan f.eks. være at fange og klippe får, dissekere dyr, undersøge og/eller tilberede og spise dyr, passe køkkenhave og lave mad over bål af bl.a. de hjemmeavlede afgrøder. Den konkrete og praktiske tilgang til at forstå dyr og planter og deres vækst har været omdrejningspunktet. I dette arbejde udfordres eleverne i deres praktiske og konkrete formåen, samt oplever små sejre i at mestre færdigheder og overvinde egne grænser.

Torsdagene har primært været tilrettelagt for de ældste elever på mellemtrinnet. Her har der været fokus på socialtræning og livsduelighed. Dette forløb har været bygget op omkring ture ud i samfundet. Træning i at begå sig i samfundet, rejse med offentlig transport og forstå det samfund, der omgiver os. Der har været mange relationssamtaler om følelser, kærester og selvforståelse.

Inklusion

Skoleløb
Vi har stort fokus på inklusionsarbejdet både internt på skolen men også på tværs af kommunens skoler. Vi har i samarbejde med PUC og Naturskolen arrangeret et skoleløb på Vestamager Fælled for alle kommunens mellemtrinsklasser, som forventes at blive en tilbagevendende begivenhed. Projektet kobles i år sammen med Stjerner i Natten, som afholdes om aftenen samme dag. Det er vores vision, at Udebase-eleverne skal delagtiggøres i planlægningen, forberedelserne samt afholdelsen af løbet.

Haver til Maver
Fælles for kommunens daginstitutioner og skoler afholdes der årligt et par markedsdage i Skolebotanisk Have i forbindelse med projekt "Haver til Maver". Om foråret inviteres der til "byttedag", hvor der kan byttes forspiringer og laves mad af tidlige afgrøder. I sensommeren afholder vi et "høstmarked", hvor alle kan deltage med workshops, smagsprøver, udstillinger, udvekslinger af opskrifter og gode ideer. Alle er velkomne, hvad enten der arbejdes med projektet, eller man blot har lyst til at nyde dagen sammen med os andre. Udebasen er hovedansvarlig for arrangementerne men afvikles i samarbejde med PUC og Naturskolen. Eleverne i Udebasen delagtiggøres i forberelserne samt afholdensen af markedsdagene.