Visitation

Visitation til Tårnbygårdsskolen foregår løbende.

Forældre, der ønsker deres barn indskrevet på Tårnbygårdsskolen, skal kontakte ROF (Rådgivning og Forebyggelse) på Tårnby Rådhus se link på denne side.

Det er ROF, der foretager en vurdering af, om dit barn vil være velplaceret på Tårnbygårdsskolen.

Vurderer ROF, at dit barn vil profitere af et specialpædagogisk tilbud på Tårnbygårdsskolen, vil ledelsen på skolen modtage henvendelse fra ROF herom, og der indledes herfra et samarbejde mellem skole, forældre og ROF om, hvordan en opstart her på skolen skal gribes an.