Udskolingen

I udskolingen er der i meget høj grad fokus på at skulle videre fra Tårnbygårdsskolen med så stor grad af selvhjulpenhed som muligt. Der fokuseres på, at hvert enkelt ungt menneske kommer videre med den bedste rygsæk af relevante færdigheder henholdsvis fagligt, socialt og personlighedsmæssigt.

 

Tårnbygårdsskolen tilstræber at åbne sig så meget som muligt mod omverdenen ved at deltage i kommunale arrangementer og tilbud i et hensigtsmæssigt omfang.

Der arbejdes målrettet på, at de unge mennesker skal forstå deres omverden så meget som muligt, og derved opnå en evne til at forholde sig til denne.

 

Der arbejdes med børnenes forståelse af hinanden og gruppedynamik således, at de opnår størst mulig forståelse og accept af hinandens forskelligheder og styrker. Herunder lægges et særlig fokus i den unges ageren på internettet og de særlige hensyn, som er nødvendige hertil.

På Tårnbygårdsskolen er det muligt fra skoleåret 2017/2018 at gå til Folkeskolens Prøve i fagene dansk, matematik og engelsk, såfremt den unge har opnået de nødvendige kompetencer i disse fag. Der er ikke mulighed for afgangsprøve på skolen i den øvrige fagrække.

 

Der tilbydes valgfag til de unge inden for skolens rammer.

 

Alle unge deltager i praktikforløb på både 8. og 9. klassetrin.

 

Uddannelses – og ungdomsvejledning tilbydes gennem hele udskolingsforløbet, og alle unge deltager i brobygning til relevante ungdomsuddannelser. Skolen har tilknyttet en særlig UU-vejleder, som har særlig viden om uddannelsesmulighederne i special-regi.

 

Alle unge afslutter Tårnbygårdsskolen med et afgangsbevis, som indeholder en slutevaluering.

 

Eftermiddagstilbud for udskolingselever:

 

Alle unge der går på Tårnbygårdsskolen, tilbydes muligheden for at deltage i socialt fællesskab om eftermiddagen. Her er fokus på, at de unge mennesker skal have et rart og hyggeligt fællesskab,

hvor de unge selv er med til at bestemme og organisere de aktiviteter, som skal foregå.

 

Kontaktperson vedrørende udskolingen er viceskoleleder Jan Bakmand.