Indskoling

I indskolingen arbejdes der i særlig grad med at fremme børnenes trivsel ved at udvikle deres personlige og praktiske færdigheder med fokus på fællesskab, empati, følelsesmæssig kontrol, selvhjulpenhed og selvstændighed. Den pædagogiske indsats vil variere fra barn til barn og den enkeltes nærmeste udviklingszone.

Personlige færdigheder:

 • At kunne regulere sig selv
 • At give udtryk for sine følelser på en hensigtsmæssig måde
 • At udsætte egne behov
 • At kunne tage imod hjælp
 • At lytte til en besked og gøre det man skal
 • At sidde ved et fællesbord med andre børn
 • At deltage i større samlinger med resten af skolen

Praktiske færdigheder:

 • At kunne tage tøj af og på selv
 • At gå på toilettet selv
 • At bevæge sig rundt på skolen og finde tilbage til sin gruppe
 • At sætte sig på sin plads, række fingeren op og vente på tur
 • At lægge sin madkasse i kurven

I indskolingen er der undervisning fra klokken 8.00 til 14.00 i grupperne. To dage om ugen er der struktureret social træning. Der er hele skoledagen igennem indlagt spisepauser, udepauser og vælgetid, hvor børnene selv får mulighed for at vælge, hvad de vil lave. Derudover er der tilbud om specialpædagogisk massage. Udflugter og arrangementer i forbindelse med højtider og traditioner er en integreret del af vores hverdag. Vi arbejder struktureret, genkendeligt og forudsigeligt samtidig med, at vi forsøger at udvide børnenes færdigheder i at navigere i ustrukturerede, uigenkendelige og uforudsigelige sammenhænge.

 

Undervisning i indskolingen:

I skoledelen står lærerne for at planlægge undervisningen. Pædagogerne har en understøttende funktion i forhold til børnene og undervisningen. Vi forsøger at gøre skoledagene så overskuelige som muligt med faste voksne dagen igennem og et begrænset antal fagbånd. Dansk, matematik og engelsk er gennemgående ugen igennem, og hver uge har vi temadag, hvor vi forsøger at samle natur og teknik, musik, kristendom, historie og kreative fag. Derudover er der hver uge svømning og/eller idræt på skemaet. Undervisningen veksler mellem fælles og individuelle undervisningsforløb alt efter, hvad der giver mening for det enkelte barn. Støtteforanstaltninger som skillevægge, piktogrammer, høreværn og kuglepuder kan implementeres efter behov. Vi har stor fokus på visualisering, vi bruger activeboard og Ipads i undervisningen.

 

SFO i indskolingen:

Efter skoletid er der fælles SFO i klasselokalerne for alle børn i indskolingen.

SFO-delen, som er en forlængelse af skoledagen, foregår i de samme lokaler og med de samme pædagogiske værdier, som er kendetegnede for Tårnbygårdsskolen. Børnene er sammen med deres faste pædagoger og andre kendte pædagoger. Efter skoletid samles børnene i egne grupper og bliver informeret om dagens indhold i SFO’en. Der er en fast struktur, som gør, at børnene kan følge med via piktogrammer og fælles tavle. Ud over et fast dagsprogram har børnene også mulighed for at vælge kreative aktiviteter, bevægelse, brætspil, sløjd, legeplads og sidst på dagen Ipad og Wii.

Kontaktperson vedrørende indskolingen er SFO-leder Gitte Kjølstrup Andersen.