Traditioner og arrangementer

Tårnbygårdsangen

Ude på Amager ved Englandsvej,
ligger en skole for dig og mig.
Børn og voksne, store og små
ved at det er stedet at gå.
Når dagen begynder et smil vi får.
Her på Tårnbygård
Her på Tårnbygård

Dagen på skolen ved Englandsvej,
starter og ender med hurlumhej,
sjov og latter for store og små
ved at det er stedet at gå.
Når dagene slutter et smil vi får.
Her på Tårnbygård
Her på Tårnbygård

(sommervers)

Sommeren kommer til Englandsvej,
Gården den summer af bold og leg
Træerne blomstrer og det kan vi lí'
Tårnbygård holder fe-ri-e-fri,
vi ses til august til endnu et år
Her på Tårnbygård
Her på Tårnbygård

1. skoledag

1. skoledag mødes alle elever, forældre og personaler i skolegården kl. 8.15. Skolelederen byder alle velkommen til et nyt skoleår og byder særligt de nye elever velkommen. Alle synger Tårnbygårdssangen.

Skolelederen præsenterer først alle personalerne i en gruppe og herefter eleverne, og de går samlet op i gruppen, hvor skoledagen begynder.

Samlinger

Ved samlinger optræder nogle af eleverne ofte med noget, de har øvet sig på gennem et stykke tid. Ugen op til hver samling er der arrangeret en konkurrence, som eleverne finder foran skolens kontor. Der bliver trukket en vinder af konkurrencen, som får en bakke flødeboller til at dele med klassekammeraterne. Der synges et par sange, som passer til årstiden, og der sluttes af med at synge Tårnbygårdssangen.

Samlingerne op til juleferien og sommerferien er som regel lidt længere. Ved samlingen op til sommerferien fejres, at skoleåret er slut, og til jul bliver der f.eks. læst en jule-vandre-historie op, som eleverne har skrevet. Der synges adventssangen, og en elev tænder lysene i adventskransen. Samlingen slutter af med, at alle synger "Nu er det jul igen" og en klasse forlader salen af gangen. 

Sundhedsuge

Hvert år i uge 41 er der sundhedsuge i Tårnby Kommune. Dette er Tårnbygårdsskolen også en del af. I denne uge er der særligt fokus på sund kost og bevægelse. Det er individuelt, hvordan man i grupperne planlægger sundhedsugen. Alle eleverne på skolen slutter ugen af med en motionsdag, der foregår på græsplænen ved Kamager. Dagen slutter af med frugt og juice.

Jul

I forbindelse med jul er der tre faste arrangementer:

  1. Klippe-/klistredag afholdes en fredag omkring 1. december. Dagen foregår i klassen/gruppen, hvor der hygges med at klippe julepynt, lave juledekorationer og høre julemusik. Eleverne får brunkager og klementiner. De forældre, der har lyst og mulighed for at komme og hygge med et par timer, er velkomne.
  2. Hvert år tager alle elever og personaler af sted til Skelgårdskirken, hvor præsten holder en særlig julegudstjeneste for Tårnbygårdsskolen, hvor der synges julesalmer. Når eleverne kommer tilbage fra kirken, får de saft og æbleskiver.
  3. Biograftur til Dragør Bio er også blevet en fast tradition. Hele skolen tager til Dragør Bio, hvor der vises en film for alle aldersgrupper. Eleverne får popcorn.

 

Fastelavn

I februar måned afholdes der fastelavnsfest for eleverne i indskolings- og mellemtrinsgrupperne.

Alle de elever, der har lyst til at komme udklædt, er velkomne til det. I gymnastiksalen opsættes fastelavnstønder, og der kåres en kattekonge og en kattedronning.

Temadage

De tre dage før Kr. Himmelfartsdag afholdes der temadage. Der arrangeres et fælles tema for alle eleverne på skolen, men det er helt individuelt, hvordan man planlægger dagene i de enkelte grupper. En eller flere af dagene vil indeholde aktiviteter på tværs af grupperne eller aktiviteter for alle eleverne på skolen.  

Sommerfest

En gang om året i juni måned arrangerer skolebestyrelsen sommerfest for elever, forældre og personale.

Sommerfesten afholdes i skolegården, hvor der opsættes borde, store og bænke til alle. Ofte er der tæt på 200 deltagere.

Skolens 9 grupper åbner hver en bod, hvor de forinden har planlagt og indkøbt til at afholde en konkurrence eller en leg med præmier. Mange forældre bager kager, og der er derfor også en bod, hvor man kan få kaffe og kage. Der er også en bod med popcorn.

Der tændes op i grillen, hvor man kan grille sit medbragte kød.

Det plejer at være en rigtig dejlig aften, hvor alle hygger sig.

Vilde Vulkaner

I sommerferien tager de elever, der er indmeldt i SFO'en afsted til Vilde Vulkaner, som afholdes i Vordingborg.

Vilde Vulkaner er en musik- og legefestival for institutioner med børn i alderen 7-14 år.

Festivalen går ud på, at børn fra hele Danmark mødes på tværs af kommunegrænserne for at have det sjovt og høre en masse musik. Børnene og de medrejsende pædagoger overnatter tre dage på festivalpladsen.

Festivalen har haft besøg af en del store danske kunstnere (f.eks. Medina, Christopher, Shaka Loveles og Nabiha), men børnene fra de mange klubber, fritidshjem, og SFO'er kan også selv vælge at optræde med et nummer.

Lejrskole

Lejrskoler/overnatninger prioriteres højt på Tårnbygårdsskolen. Mange grupper er af sted på lejrskole en gang om året og andre med lidt større mellemrum. Det er en god måde at lære hinanden bedre at kende på, når man er sammen i andre sammenhænge end den almindelige skoledag. Det er også her eleverne får nogle rigtig gode oplevelser med klassekammeraterne og personalet. Lejrskolerne foregår som udgangspunkt på en af Tårnby Kommunes Solkolonier, som ligger henholdsvis i Gedser og på Langeland.  

Haver til maver - byttedag og høstmarked

Fælles for kommunens daginstitutioner og skoler afholdes der årligt et par markedsdage i Skolebotanisk Have i forbindelse med projekt ‘Haver til Maver’. Om foråret inviteres der til ‘Byttedag’, hvor der kan byttes forspiringer og laves mad af tidlige afgrøder. I sensommeren afholder vi et ‘Høstmarked’, hvor alle kan deltage med workshops, smagsprøver, udstillinger, udvekslinger af opskrifter og gode ideer. Alle er velkomne, hvad enten der arbejdes med projektet, eller man blot har lyst til at  nyde dagen sammen med os andre.

Udebasen er hovedansvarlige for arrangementerne, men de afholdes i samarbejde med PUC og Naturskolen.

Eleverne i Udebasen delagtiggøres i forberedelserne samt afholdelsen af markedsdagene. Markedsdagene ligger i tråd med åben skole og med et særligt fokus på inklusion og rummelighed.