Trafik- og parkeringsforhold

Det er forbudt at køre ind på skolens område i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 15.00. Dette af sikkerhedsmæssige årsager. Dette gælder dog ikke skolens personale og eventuelle håndværkere eller ved varelevering.

Se skiltet ved lågen!

Dette indskærpes, fordi der nemt opstår kaos og farlige situationer, når børn, forældre og personale samtidigt skal bevæge sig på et meget smalt indkørsels- og parkeringsområde. Situationerne opstår, når forældre kører ud og ind – nogen bakker ud – samtidigt med, at der kommer børn og personale ind på skolen.

Hvis det er nødvendigt at køre sit barn i skole, vil beboerne på Aulum Allé, skolebestyrelsen og politiet gerne, at man sætter sit barn af på Aulum Allé, og at man kommer dertil ad ruten Præstefælledvej - Hørby Allé - Aulum Allé. På den måde kan alle bilerne i rækkefølge holde med fronten vendt mod Brønderslev Allé. Målet med dette er også at opnå en ”ensretning” uden skilte på Aulum Allé.

Når afleveringen er slut, kører man videre ved at køre frem til og ad Brønderslev Allé, således undgås der også konfliktsituationer i krydset.

Alternativt kan der parkeres på den anden side af krydset på Brønderslev Allé langs med Skolebiologisk Have.