Ledelsesteamet

Ledelsen arbejder i respekt for Tårnby Kommunes ledelsesgrundlag, der indeholder 5 fokusområder:

 • Dynamisk, nærværende og anerkendende ledelse
 • Strategisk ledelse og fremadrettet udvikling
 • Borger og brugerrettet ledelse
 • Kvalitetsledelse
 • Administrativ ledelse

Ledelsen arbejder i et team med særligt fokus på fire ”hjørnesten”:

 • Vi leder i et fællesskab med produktiv forskellighed med ambition, vision og mål for øje.
 • Vi er en ledelse, hvor kommunikation, respekt, anerkendelse og tillid er væsentlige elementer.
 • Vi udviser lederskab med udgangspunkt i kerneydelsen og kerneopgaven.
 • Vi går nye veje, viser engagement og begejstring, fortæller og viser den ”gode historie”.

Ledelsen arbejder i dagligdagen med nedenstående udsagn ”for øje”:

 • Sproget skaber virkeligheden.
 • Det, vi leder efter, er det, vi finder.
 • Verden er, som den er. Virkeligheden er, som vi ser den.

Skolens mål er at opfylde kerneydelsen. Dette opnås bedst med visioner om:

 • Det gode arbejdsliv
 • Det gode skoleliv
 • Det gode forældresamarbejde
 • Det gode eksterne samarbejde og netværksarbejde