UU-vejleder

Vejleder: Lise Bille

 

mail: [email protected]

 

Mobil: 30 76 06 65

 

Kontortid på Tårnbygårdsskolen: Mandage mellem 9-12 (ændringer KAN forekomme).

 

UU Tårnby Saltværksvej 191, 2770 Kastrup, tlf. 32 52 52 74.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning servicerer både Tårnby og Dragør Kommune med information om ungdomsuddannelser. Uddannelsesvejledningen er for elever på 7. – 10. klassetrin og varetages af ”Ungdommens Uddannelsesvejledning” kaldet UU Tårnby.

 

Alle skoler har tilknyttet en vejleder fra UU, og vejledningen foregår i skoletiden, primært på skolen. Aftaler kan dog træffes om vejledning i UU-centret på Saltværksvej eller i eget hjem.

 

Målet for vejledningen er at give de unge viden om, kundskaber i og færdigheder til at træffe valg omkring deres kommende ungdomsuddannelse.

                        

Vejledningen kan både foregå kollektivt for hele klasser, i grupper og individuelt. Vejledningsindsatsen er differentieret og rettes i høj grad mod de elever, der har særligt behov for vejledning.