Om skolen

Tårnbygårdsskolen er pr. 1 august 2010 etableret som Tårnby Kommunes specialskole for børn med vidtgående funktionsvanskeligheder, som ikke kan dækkes af de almene tilbud. Skolen er etableret i en mindre nedlagt almen skole med gode muligheder for at tilbyde børnene optimale udviklingsmuligheder i et tværfagligt, teambaseret og overskueligt miljø. Skolen har mulighed for at benytte Skolebotanisk Have, som ligger meget tæt på skolen.

Tårnbygårdsskolen blev etableret som en midlertidig værkstedsskole i 1963 i en fabriksbygning opført af blikkenslager Bastiansen. Fra sommeren 1967 blev skolen aflastningsskole for Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen. I 1973 blev skolen selvstændig og havde indtil 2003 elever op til 5. klasse og fra 2003 til august 2010 elever til og med 4. klassetrin. Fra august 2010 er skolen omdannet til specialskole.

Skolen er løbende blevet ombygget, og nu indrettet på ny, så den imødekommer de behov, som børn med særlige behov har. Skolen har børn fra 0. klasse til 10. klasse. Hver elevgruppe råder over to rum. Her ud over indeholder skolen et mindre værkstedslokale, musiklokale, hjemkundskabs- og billedkunstfaciliteter i et SFO-lokale, en mindre idrætssal, et fællesrum med tekøkken, et mindre bibliotek med it-faciliteter, aflastningslokaler, lokaler til ROF (Rådgivnings og Forebyggelse), UU-vejledning og sundhedspersonale, personalepauserum, forberedelsesrum, mødelokale, toiletter, depotrum og garderobeplads samt Skolebotanisk Have, som har en barak med et lille undervisningslokale, der indeholder materialer til undervisning i natur og teknik samt biologi.

Skolen er et heltidstilbud for de yngre elever, hvor aktiviteterne dagen igennem finder sted på skolen. Børnene er i deres egne lokaler og i SFO-lokaler på skolen. Skolen vil desuden kunne benytte kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal.  

Skolens pædagogiske personale er en blanding af lærere og pædagoger.