Værdigrundlag

På Tårnbygårdsskolen:

 • Får børnene muligheder for at udvikle sig og lære noget.
 • Møder vi barnet i samarbejde med forældrene i forhold til dets funktionsevne, behov, alder og modenhed.
 • Er alle børn en vigtig og aktiv del af fællesskabet, hvor barnet føler sig socialt og fagligt værdifuld.
 • Forstår personalet barnets adfærd bl.a. som udtryk for de relationer barnet har til andre og bruger denne viden så fleksibelt og forandringsparat som muligt.

Indsatsen fremmes ved at have fokus på tre områder, der tilsammen udgør ”DET HELE BARN”.

Social læring

 • Barnet kan udvise en vis grad af empati
 • Barnet kan samarbejde og indgå i relationer
 • Barnet kan udvise hensigtsmæssig adfærd
 • Barnet har situationsfornemmelse
 • Barnet besidder evner for relevant kommunikation
 • Barnet kan tage ansvar for sig selv og andre
 • Barnet kan genkende andre menneskers følelser                                    

Faglig læring

 • Barnet opnår faglige færdigheder i alle folkeskolens fag.
 • Barnet oplever sig succesfuld i mødet med de faglige krav ved:
 • At barnets undervisningsplan er individuelt tilrettelagt med enkle læringsmål.
 • At barnet lærer så meget, som det kan, ved at der er fokus på den nærmeste udviklingszone.
 • At barnets dag er i et struktureret miljø – i et fællesskab med variation og bevægelse.
 • At barnets læringsmiljøer tilgodeser dets evner og behov.

Personlig læring

 • Barnet accepterer og respekterer sig selv og egne grænser
 • Barnet udvikler kropsbevidsthed
 • Barnet har kendskab til kostens betydning for velvære
 • Barnet har mærket og erfaret glæden ved fysisk aktivitet
 • Barnet oplever udeliv som en naturlig indgang til sundhed og bevægelse
 • Barnet lærer at udtrykke følelser