Skolens formål og målsætning

 

Tårnbygårdsskolen er Tårnby Kommunes specialskole i et professionelt og læringsfremmende miljø.
Børnene er alle præget af komplekse problemstillinger, der primært er neurologisk betinget og betegnes i de
fleste tilfælde som børn med autismespektrumforstyrrelser, børn med ADHD, børn med socio-emotionelle
vanskeligheder samt børn med andre svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Nogle af børnene er
mentalt retarderede.


Indenfor folkeskolelovens bestemmelser § 20.2 om vidtgående specialundervisning, Tårnby Kommunes
værdigrundlag og styrelsesvedtægt er det skolens opgave i samarbejde med forældre og andre
samarbejdsparter at give barnet optimale faglige, sociale og personlighedsmæssige læringsbetingelser med
sigte på færdigheder, læring og dannelse for at opnå en god tilværelse.


Kendetegnende for børnene er, at deres diagnoser og kompleksitet i udviklingsforstyrrelserne gør, at de ikke
kan mestre en hverdag i en almen folkeskole.


Børnene har behov for et lille skolemiljø, hvor der er ressourcer og viden til at arbejde med børnene.


Arbejdet foregår i en forudsigelig hverdag i en afstemt ramme med struktur, visuel guidning og social
træning.

Målsætning

Alle børn på Tårnbygårdsskolen får optimal faglig, social og personlighedsmæssige læringsberingelser med sigte på færdigheder, læring og dannelse for at blive klædt bedst muligt på til tiden efter Tårnbygårdsskolen.

På Tårnbygårdsskolen har vi

 • En hverdag i et tværfagligt læringsmiljø, der tilgodeser børnenes særlige behov, så de oplever succes og livsglæde med færdigheder, læring og dannelse.
 • En hverdag, der foregår i et struktureret miljø, der hjælper børnene til at kompensere for vanskeligheder med at fastholde og styre koncentrationen.
 • En hverdag i et fællesskab med trivsel og udvikling fagligt, personligt og socialt i fælles og individuelle rammer.
 • En hverdag, hvor samarbejdet med forældrene er gensidigt, tillidsfuldt, åbent og engageret med respekt for personalets professionalitet og for forældrenes ofte svære situation i omsorgen for barnet.
 • En hverdag, hvor der bliver kommunikeret med respekt og anerkendelse, også når der er forhold, som gør, at der skal ændres på noget.
 • En hverdag,  hvor det er tydeligt at se, at skolen har indrettet sig i forhold til børnenes behov for forskellige læringsmiljøer, struktur, forudsigelighed, muligheder for visuel guidning og genkendelighed.
 • En hverdag i et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og det er den ”gode historie”, der dominerer skolen.
 • En hverdag, hvor medarbejderne videndeler samt får sparring, rådgivning og vejledning.
 • En hverdag, hvor medarbejderne i tilspidsede situationer bliver hjulpet.

Arbejdet foregår i

 • I et professionelt læringsmiljø.
 • I et tæt, ligeværdigt og anerkendende team-samarbejde lærere og pædagoger imellem.
 • I et samarbejde med tillid til og respekt for hinanden med forældrene, ROF (Rådgivnings og Forebyggelse) og andre interessenter.